MŠ Nový Rychnov

Zápis do MŠ-2023/2024

HÝBÁNKY-pořádá TJ START NOVÝ RYCHNOV

https://msnovyrychnov.cz/wp-content/uploads/2023/01/Image-1.pdf

Vánoční besídka- Hvězdičky

Vánoční besídka- Sluníčka 12/2022

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte video. Přejeme příjemnou podívanou 🙂 https://photos.app.goo.gl/Qzgaf72NNfvtHVnc9

Vánoční besídka- Sluníčka

Vánoční besídka- Sluníčka 12/2022

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte video. Přejeme příjemnou podívanou 🙂 https://photos.app.goo.gl/zTVV2NydwGnbiWd58

PF 2023

Přerušení provozu MŠ od 23.12.2022-2.1.2023

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Ředitelka Mateřské školy v Novém Rychnově po dohodě se zřizovatelem oznamuje,

že bude od 23.12.2022-2.1.2023

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN Z DŮVODŮ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.

VŠECHNY DĚTI BUDOU ODHLÁŠENY ZE STRAVOVÁNÍ.

Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Od listopadu je možnost placení školného na účet mateřské školy. Vzhledem k přehlednosti, prosím, aby byla vždy částka (250,- Kč) poslána jen za jeden měsíc a to v týdnu, kdy bude vystavena informace o úplatě na nástěnkách v prostorách chodby. Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte jméno svého dítěte, za které je úplata hrazena.

Číslo účtu: 2800063455 / 2010

                                               Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

Oznámení rodičům o přerušení provozu MŠ dne 16.11.2022

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Ředitelka Mateřské školy v Novém Rychnově oznamuje, že bude dne 16.11.2022

po projednání se zřizovatelem a podle §164, §165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PROVOZ MATEŘSKÉ  ŠKOLY PŘERUŠEN Z DŮVODU PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY.                            

VŠECHNY DĚTI BUDOU ODHLÁŠENY ZE STRAVOVÁNÍ.

Děkujeme za pochopení.

Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

Oznámení rodičům o přerušení provozu MŠ dne 18.11.2022

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Ředitelka Mateřské školy v Novém Rychnově po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že bude dne 18.11.2022

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN

VŠECHNY DĚTI BUDOU ODHLÁŠENY ZE STRAVOVÁNÍ.

Děkujeme za pochopení.

Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

 

Začátek školního roku 2022

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku dochází i u nás v mateřské škole k několika změnám.

Ve třídě Hvězdiček bude naší ,,novou“ posilou paní učitelka Lenka, kterou převážně děti a rodiče již znají a stávající paní učitelka Andrea. Dále paní asistentka Radka, která ponechá nově přichozím dětem dostatečný prostor k postupné adaptaci.

Do třídy Sluníček přestupuje paní učitelka Pavla, která bude zároveň vykonávat i funkci ředitelky MŠ, stávající paní učitelka Marcela ve třídě zůstáva. I v této třídě bude nově působit paní asistentka Monika, která bude dopomáhat chlapečkovi s podpůrným opatřením.

Informační schůzka proběhne v týdnu od 5. 9. – 9. 9. 2022, přesný termín bude včas oznámen všem rodičům i formou SMS zprávy. V den příchodu do MŠ předají paní učitelky základní informace všem rodičům, včetně přihlášky ke stravování. 

Nově příchozí děti si donesou podepsaný keramický hrníček a přezůvky vhodné k pobytu v mateřské škole.

Naším společným přáním je, aby se Vašim dětem v novém školním roce v mateřské škole líbilo, proto se budeme snažit vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Užijte si se svými dětmi poslední dny prázdnin a budeme se na Vás těšit 1.září 2022.

Za kolektiv mateřské školy, Šlesingerová Pavla