MŠ Nový Rychnov

Uzavření provozu MŠ

Informace pro rodiče nově příchozích dětí

Informace pro rodiče rok 2023/2024

SEZNÁMENÍ RODIČŮ S ORGANIZACÍ DNE

*děti se scházejí ve třídě Hvězdiček od 6:15 hodin

 *odpoledne přecházejí děti z Hvězdiček do třídy Sluníček v 15:30 hodin

* ranní příchod nejdéle do 8:00 hodin

*budova se zamyká v 8.hodin –

tel: Sluníčka +420565392384

tel:Hvězdičky  +420561110015

Telefony do obou tříd budou v průběhu měsíce září pozměněny.

*ředitelka MŠ –Pavla Šlesingerová, mobil :  +420734574451

* pokud dítě do MŠ nepřijde, prosíme vždy telefonicky nebo e-mailem omluvit, nezapomeňte odhlásit oběd

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ

 * v 11:30 hodin odchází třída Hvězdiček na oběd, děti jsou k vyzvednutí od 12:00-12:15 hodin               

      prosíme o dodržení tohoto času, děti ze třídy Sluníček odcházejí na oběd v 11:45 hodin,       

(Pokračování textu…)

Pohádkový les

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Odhlášky obědů na poslední týden v červnu budeme přijímat do pátku 23.6. 2023 do 14.00 hod z důvodu vyúčtování stravného. Placení obědů za měsíc červen proběhne od 26.6. -30.6. 2023. Zálohy na obědy budou převedeny na příští školní rok. Přihlášky ke stravování platí po celou dobu školní docházky. Obědy na školní rok 2023/24 si strávníci /rodiče/ mohou objednat v týdnu od 28.8. -31.8.2023 v době od 7.00 – 12.00 hod. telefonicky u ved. školní jídelny tel.: 565 392 383.

Den otců

Srdečně zveme všechny tatínky a dědečky na odpoledne ku příležitosti ,,Dne otců“
ve čtvrtek 15.6.2023 od 16:00 hodin na zahradu mateřské školy. Doporučujeme oblečení pro děti a tatínky, které je možné umazat.

Plánované akce na měsíc ČERVEN

DĚTSKÝ DEN

V pátek 2.6.2023 proběhne na školním hřišti dětský den za dopomoci hasičského sboru z Nového Rychnova. Pro děti bude připraveno spousty zajímavých úkolů a her.

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ

V pondělí 12.6. za námi do školky opět zavítá pan kouzelník se svým představením. Vstupné bude 60 Kč/dítě.

VÝLET TŘÍDY SLUNÍČEK

V pondělí 19.6. pojedou děti ze třídy Sluníček na výlet na Křemešník. Bližší informace budou upřesněny na nástěnce.

VÝLET TŘÍDY HVĚZIČEK

Ve středu 21.6. bude výlet dětí ze třídy Hvězdiček. Bližší informace budou upřesněny na nástěnce.

SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

V úterý 6.6.2023 v 15:30 se bude konat informativní schůzka pro rodiče budoucích školáků, která se uskuteční v základní škole. Po domluvě s paní učitelkou Mgr. Martinou Hlaváčkovou prosíme o účast všech rodičů. Na schůzce se dozvíte všechny potřebné informace týkající se nástupu do 1.třídy.

Šablony I OP JAK – MŠ Nový Rychnov

PROJEKT

Šablony I OP JAK – MŠ Nový Rychnov

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím těchto vybraných aktivit:

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001223

HÝBÁNKY-pořádá TJ START NOVÝ RYCHNOV

https://msnovyrychnov.cz/wp-content/uploads/2023/01/Image-1.pdf

Vánoční besídka- Hvězdičky

Vánoční besídka- Sluníčka 12/2022

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte video. Přejeme příjemnou podívanou 🙂 https://photos.app.goo.gl/Qzgaf72NNfvtHVnc9

Vánoční besídka- Sluníčka

Vánoční besídka- Sluníčka 12/2022

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte video. Přejeme příjemnou podívanou 🙂 https://photos.app.goo.gl/zTVV2NydwGnbiWd58

PF 2023

Přerušení provozu MŠ od 23.12.2022-2.1.2023

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Ředitelka Mateřské školy v Novém Rychnově po dohodě se zřizovatelem oznamuje,

že bude od 23.12.2022-2.1.2023

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN Z DŮVODŮ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.

VŠECHNY DĚTI BUDOU ODHLÁŠENY ZE STRAVOVÁNÍ.

Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Od listopadu je možnost placení školného na účet mateřské školy. Vzhledem k přehlednosti, prosím, aby byla vždy částka (250,- Kč) poslána jen za jeden měsíc a to v týdnu, kdy bude vystavena informace o úplatě na nástěnkách v prostorách chodby. Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte jméno svého dítěte, za které je úplata hrazena.

Číslo účtu: 2800063455 / 2010

                                               Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

Oznámení rodičům o přerušení provozu MŠ dne 16.11.2022

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Ředitelka Mateřské školy v Novém Rychnově oznamuje, že bude dne 16.11.2022

po projednání se zřizovatelem a podle §164, §165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PROVOZ MATEŘSKÉ  ŠKOLY PŘERUŠEN Z DŮVODU PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY.                            

VŠECHNY DĚTI BUDOU ODHLÁŠENY ZE STRAVOVÁNÍ.

Děkujeme za pochopení.

Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

Oznámení rodičům o přerušení provozu MŠ dne 18.11.2022

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Ředitelka Mateřské školy v Novém Rychnově po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že bude dne 18.11.2022

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN

VŠECHNY DĚTI BUDOU ODHLÁŠENY ZE STRAVOVÁNÍ.

Děkujeme za pochopení.

Šlesingerová Pavla, ředitelka MŠ

 

Nabídka zaměstnání – školní asistent

Začátek školního roku 2022

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku dochází i u nás v mateřské škole k několika změnám.

Ve třídě Hvězdiček bude naší ,,novou“ posilou paní učitelka Lenka, kterou převážně děti a rodiče již znají a stávající paní učitelka Andrea. Dále paní asistentka Radka, která ponechá nově přichozím dětem dostatečný prostor k postupné adaptaci.

Do třídy Sluníček přestupuje paní učitelka Pavla, která bude zároveň vykonávat i funkci ředitelky MŠ, stávající paní učitelka Marcela ve třídě zůstáva. I v této třídě bude nově působit paní asistentka Monika, která bude dopomáhat chlapečkovi s podpůrným opatřením.

Informační schůzka proběhne v týdnu od 5. 9. – 9. 9. 2022, přesný termín bude včas oznámen všem rodičům i formou SMS zprávy. V den příchodu do MŠ předají paní učitelky základní informace všem rodičům, včetně přihlášky ke stravování. 

Nově příchozí děti si donesou podepsaný keramický hrníček a přezůvky vhodné k pobytu v mateřské škole.

Naším společným přáním je, aby se Vašim dětem v novém školním roce v mateřské škole líbilo, proto se budeme snažit vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Užijte si se svými dětmi poslední dny prázdnin a budeme se na Vás těšit 1.září 2022.

Za kolektiv mateřské školy, Šlesingerová Pavla