MŠ Nový Rychnov

Informace pro rodiče nově příchozích dětí

Informace pro rodiče rok 2023/2024

SEZNÁMENÍ RODIČŮ S ORGANIZACÍ DNE

*děti se scházejí ve třídě Hvězdiček od 6:15 hodin

 *odpoledne přecházejí děti z Hvězdiček do třídy Sluníček v 15:30 hodin

* ranní příchod nejdéle do 8:00 hodin

*budova se zamyká v 8.hodin –

tel: Sluníčka +420565392384

tel:Hvězdičky  +420561110015

Telefony do obou tříd budou v průběhu měsíce září pozměněny.

*ředitelka MŠ –Pavla Šlesingerová, mobil :  +420734574451

* pokud dítě do MŠ nepřijde, prosíme vždy telefonicky nebo e-mailem omluvit, nezapomeňte odhlásit oběd

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ

 * v 11:30 hodin odchází třída Hvězdiček na oběd, děti jsou k vyzvednutí od 12:00-12:15 hodin               

      prosíme o dodržení tohoto času, děti ze třídy Sluníček odcházejí na oběd v 11:45 hodin,       

      k vyzvednutí jsou v čase od 12:15 hodin

 * první den nemoci si rodiče mohou odebrat jídlo do jídlonosičů

* návleky na obuv jsou pro rodiče připraveny u vchodu

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

*průběžně hlaste každou Vaši změnu – adresu, zdravotní pojišťovnu, novou kartičku pojišťovny, tel. Kontakty, rodinné záležitosti

*nahlásit vzniklé alergie u dětí, omezený pohyb

*oznámit infekční onemocnění – učitelky anonymně upozorní ostatní rodiče (neštovice, spála, žloutenka, pátá nemoc.., ale i vši…)

*potvrzení o vyzvedávání dětí jinou osobou než zákonným zástupcem, které jste vyplnili, můžete v průběhu roku doplňovat

*na vycházky nosíme reflexní vestičky– prosíme jednou měsíčně o vyprání 

* do školky :  obuv s pevnou patou, podepsaný keramický hrnek, pyžamo, tričko, legíny, tepláky

*děti musí mít náhradní oblečení – polití, počůrání +igelitový pytlík (větší na špinavé prádlo), (ponožky, spodní prádlo, trička),

– prosíme o mikiny na zip, pro snadnější sebeobsluhu

*informace o akcích budou většinou vyvěšeny na celý měsíc, pokud budete vědět, že se akce        neúčastníte, oznamte to včas, závisí na tom cena (výlet, div. představení)

*děti jsou vzdělávány podle TVP, který je vypracován na základě ŠVP, vše k nahlédnutí v šatně

*úplata za předškolní vzdělávání činí : částka 300,- Kč, platba v hotovosti nebo na účet, vybíráme v půlce daného měsíce (vždy bude na nástěnce)

*prosíme Vás o pravidelné sledování nástěnky

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

*dodržování společných pravidel – důležitá spolupráce rodičů a učitelek pro správnou adaptaci a rozvoj dítěte. Je nezbytné, aby dítě reagovalo na slovo učitelky, znalo své jméno, dokázalo samostatně provádět hygienu a obléknout se, prosíme o nácvik sebeobsluhy doma.

Doporučujeme rodičům postupné adaptování dítěte v MŠ pro eliminování jejich emočního vypětí.

*motivování dítěte k mluvení – pokud Vašemu dítěti paní učitelka nerozumí, bohužel mu nemůže vyhovět. Dítě je nejisté, pláče a adaptace se prodlužuje. Prosím mluvte s dětmi co nejvíce.

*rodič je pro dítě vzorem – prosíme neustále s dětmi opakovat “Kouzelná slova“ : prosím, děkuji, pozdravit a rozloučit se s paní učitelkou

  RŮZNÉ

*plánované akce budou vyvěšeny na nástěnce

*nabídka vyšetření dětí bude vždy vyvěšena na nástěnce

*fotografování dětí proběhne dle zájmu rodičů

*nenosit hračky a jiné věci do MŠ- ztráta , rozbití

*povolena je pouze přechodová hračka (oblíbený plyšák na spinkání)

*neodnášet hračky z MŠ

*pokud budete mít cokoliv na srdci, přijďte a záležitost s Vámi rády probereme

Všem rodičům a dětem přejeme příjemný školní rok a děkujeme za Vaši vstřícnost a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním hezkého dne

                                                                                                            Ředitelka MŠ- Pavla Šlesingerová