MŠ Nový Rychnov

Začátek školního roku 2022

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku dochází i u nás v mateřské škole k několika změnám.

Ve třídě Hvězdiček bude naší ,,novou“ posilou paní učitelka Lenka, kterou převážně děti a rodiče již znají a stávající paní učitelka Andrea. Dále paní asistentka Radka, která ponechá nově přichozím dětem dostatečný prostor k postupné adaptaci.

Do třídy Sluníček přestupuje paní učitelka Pavla, která bude zároveň vykonávat i funkci ředitelky MŠ, stávající paní učitelka Marcela ve třídě zůstáva. I v této třídě bude nově působit paní asistentka Monika, která bude dopomáhat chlapečkovi s podpůrným opatřením.

Informační schůzka proběhne v týdnu od 5. 9. – 9. 9. 2022, přesný termín bude včas oznámen všem rodičům i formou SMS zprávy. V den příchodu do MŠ předají paní učitelky základní informace všem rodičům, včetně přihlášky ke stravování. 

Nově příchozí děti si donesou podepsaný keramický hrníček a přezůvky vhodné k pobytu v mateřské škole.

Naším společným přáním je, aby se Vašim dětem v novém školním roce v mateřské škole líbilo, proto se budeme snažit vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Užijte si se svými dětmi poslední dny prázdnin a budeme se na Vás těšit 1.září 2022.

Za kolektiv mateřské školy, Šlesingerová Pavla